Microgranulado para Cultivar en Hidro

Bio TKA Microgranulado Hidro Para cada etapa del desarollo

 

Microgranulaat basisvoedingen voor kweek op hydro (Hydrocell):

Hydrocell – (Microgranulaat voor Hydro)

Minerale voedingen bestaan doorgaans uit gescheiden (vaak een A en een B) componenten. Dit omdat zij radicaal met elkaar kunnen reageren. De TKA micro-granulaten zijn anders van chemische en fysiologische samenstelling waardoor deze negatieve onderlinge reacties niet optreden.

Ook hebben werkoplossingen van minerale concentraten doorgaans geen bufferende werking in het kweekmedia. Onze micro-granulaten bezitten de unieke eigenschap om zich te kunnen hechten aan anorganische kweekmedia. Hierdoor ontstaat een buffer en zullen voedingsstoffen continu beschikbaar blijven.

Kwaliteit:

De TKA minerale microgranulaat voedingen zijn samengesteld uit hoogwaardige minerale grondstoffen. De gebruikte meststoffen worden vooral geselecteerd op kwaliteit en op de mate van opneembaarheid. Onze micro-granulaten vervullen de functie van een natuurlijk organisch substraat. Door de intramoleculaire elektrische fractie blijven voedingsstoffen beschikbaar, zelfs wanneer de waterwaarde daalt in het medium. Het uiteindelijke resultaat is een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig eindproduct.

Eigenschappen:

De voedingen zijn sterk geconcentreerd (1:3000). Ze bevatten in specifieke verhoudingen de hoofdmeststoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) en alle essentiële micro-elementen. In het bijzonder zijn ijzer en zink gechelateerd voor ruime pH marges. Ook zijn bodembevorderende hulpstoffen toegevoegd zoals fulvine-, humus- en citroenzuren. De meststoffen zijn niet gewasspecifiek en kunnen worden toegepast in sier- en consumptieteelten.

Toepassing:

De voeding kan gebruikt worden voor het kweken op anorganische substraten zoals steenwolslaps. Er zijn vier verschillende basisvoedingen, voor elke fase in de cyclus één. Voor de wortel- en groeiontwikkeling, groeifase, bloeifase en eindbloeifase. Daarnaast is er nog een Micro Backup voor toediening van de noodzakelijke extra micro-elementen. De duur van elke fase is afhankelijk van het type gewas.

Bij 1-3 maal per week voeden (water + micro-granulaat) mag de Ec-waarde maximaal 0.6 stijgen.

Bij continue voeden (druppelsysteem) mag de Ec waarde maximaal 0.4 stijgen.

pH waarde mag na toediening van het micro-granulaat maximaal 6-6,5 zijn. Water met hoge pH waarde eerst aanzuren tot pH 7. Na oplossing van microgranulaten in water met neutrale pH waarde (pH7), daalt de pH en zal afhankelijk van de temperatuur zo rond de 6.5 schommelen.

Micro-granulaat eerst in kleine hoeveelheid warm (±­40°C) water oplossen en vervolgens mengen met de gewenste hoeveelheid (aangezuurd) water.

Behalve onderstaande Hydrocell Basisvoedingen adviseren wij u om ook gebruik te maken van Hydrocell Toplevel PK om uw planten een extra aanvulling van micro elementen toe te dienen.

Hydrocell Microgranulaat basisvoedingen toegespitst op elke ontwikkelingsfase van uw planten:

20-60-20-6-(500gr.)

Hydrocell NPK 20-60-20/6 TE Raíces

22-22-22-6-(500gr.)

Hydrocell NPK 22-22-22/6 TE Crecimiento

10-42-36-6-(500gr.)

Hydrocell NPK 10-42-36/6 TE Floración

20-32-60-6-(500gr.)

Hydrocell NPK 20-32-60/6 TE
Final de Floración

EnglishDutch